Design for Life

Jag fick just uppgiften att hoppa in som talare på Design Boost www.designboost.se på torsdag. Världens designelit, och så jag…

Ämnet är ‘Design for Life’. De möjliga vändningarna på detta tema oändligt, men någonstans ska jag väl basera på egna erfarenheter.

Kanske 3d-mikroskopet som jag ritat åt Phase Holographic Imaging www.phiab.se – den första teknologi som betraktar ‘livet’ i form av levande celler, utan att störa dem, vilket öppnar för ny forskning om livet och konkret kanske cancermediciner?

Eller mina gröna möbler www.greenfurniture.se där grundtanken är ‘god’ design, som i ‘göra gott och inte störa naturen, livet’?

, , , ,

No comments yet.

Lämna ett svar