ESS har inlett landningsvarvet – JOIN med på Industrimöte

ESS ”…will take us with completely surprise” inledde Professor Sir Patrick Stewart, mest känd från Startrek. Vi var fyra JONIare som satt i salongen på ”Black diamond” i Köpenhamn, kallade att vara med på det första industrimötet. Totalt 400 deltagare från hela Europa var där. Informationen från ESS konsortiumet var massiv och stundtals fantastisk. En del gav ESS kritikerna vatten på sin kvarn, annat fick det säkert att vattnas i munnen på svenska energileverantörer.

ESS i senaste versionen, ”artists view”

Det handlar inte längre om vad som ska göras, i 20 år har man redan, runt om i Europa, skissat på denna rekord intensiva neutronkälla och dess analysinstrument. Nu gäller det hur det ska göras. Ett myller av leverantörer och forskare är redan igång. 55% av  finnansieringen till ESS görs nämligen som donationer, ”in kind”, av medlemsländerna, i form av utrustning och system. EU-regler för offentlig upphandling skulle förmodligen satt käppar i hjulen som rullar snabbt nu. Med ”in kind” säkerställer man att de specialistorganisationer, ofta knutna till universitet och som normalt levererar till liknande anläggningar, också levererar till ESS.

Skiss på accelerator-upplägget. 640 meter. Designen är helt unik för ESS.

Vi ingenjörer och leverantörer som utvecklat och leverat system till andra dicipliner än neutronfysik får nu läsa in oss på accelerator-design, mål-teknik, neutronstråle monokromatorer mm. Inte för att vi kommer att konstruera sådana, men för att fungera i samverkan med dessa specialister. Vi kommer att finnas tillhands för att hjälpa till att lösa små och stora problem med interface anpassningar, mellan stolarna problematik, kulturbarriärer, felaktiga underlag, stötta nötta projektledare och ordna sista minuten brainstormar. Vi på JOIN kommer att vara ett mycket användbart universalredskap för att ordna upp allt trassel som blir, både i förprojekteringen och senare ”on site”.

I änden på acceleratorn kommer målet och alla de 22 instrumenten.  Byggnationerna påminner om en flygterminal.

Vi ser fram emot det och för alla  som vill hänga med, ta wikipedia i handen och låt dig ledas ut på ett synnerligen spännande fysikområde. Här följer en länklista att börja med:

Patrick Stewart intro ESS
Neutrone scattering
Particle accelerator
ESS Scandinavia
ESS EU

, , , ,

No comments yet.

Lämna ett svar