Kreativ produktutveckling i nätverk

I samarbete med JOIN Business & Technology inbjuder IUC Skåne till ett nätverk som ger dig och ditt företag tillgång till expertkunskap och stimulerande erfarenhetsutbyte inom produktutveckling.

Innovation är en central fråga för många företag, men hur blir man duktig på att finna nya bra lösningar? Vi vänder oss till dig som vill lyfta er lösningsmetodik. Utmaningen kan vara svårlösta tekniska problem, att vilja utveckla bättre produkter, att stärka ditt/dina patent, och i allmänhet hitta bättre metoder för teknisk innovation.

I nätverket diskuterar vi och utbyter erfarenheter kring kreativ produktutveckling. Vi kommer att ha innovationsmetodiken TRIZ som grund och vid våra träffar arbetar vi gemensamt igenom några konkreta fall som vi får från dig och andra i nätverket.

TRIZ omfattar verktyg för att systematiskt kartlägga behov, tekniska system, och att sätta fingret på vilket problem som egentligen behöver lösas. Denna fas i problemlösningen underskattas ofta och fokus läggs i stället på att generera många idéer. Med en utförlig analys av problembilden höjs kvalitén på idéerna. För att stötta idéframtagningen väljer man sedan ut en delmängd kreativa tankemönster och tekniska utvecklingslagar. Dessa har tagits fram genom meta-analys av miljontals patent där lyckade tankemönster och ”utvecklingslagar” sållats ut. Det visar sig att teknisk innovation följer mönster som upprepas om och om igen inom varje teknikområde och tidsepok. Kunskap om dessa mönster och lagar ger en oerhört kraftfull genväg till nya innovationer. Som stöd används också sökbara databaser över alla kända naturvetenskapliga fenomen.

Ett exempel på ett tankemönster är att introducera ett ”offer” i ett system. Det passar när man har en kombination av nyttigt och skadligt samspel mellan två delar i ett system. Vi vill ha kvar det nyttiga, men slippa det skadliga utan kompromisser. Man glömmer lätt hur ofta detta mönster redan förekommer i vardagen. Exempel på ”offer” är t.ex. zinkanoder på båtar (rostar före stålet), sjukvårdsersättningen i vården (patienten får nyttan, samhället offrar sina pengar), reklamfinansierad media, förvällning av svamp (vattnet drar på sig giftet), elektriska säkringar, antioxidanter i kosten, blöjor och trosskydd, avskärmningar för radiosignaler i mobiltelefonen, etc.

Läs mer om TRIZ på http://en.wikipedia.org/wiki/TRIZ .

Nätverket kommer att träffas fyra gånger om året och förmedla kunskap inom olika områden, men också ge generöst med utrymme för diskussioner och nätverkande. Varje gång träffas vi hos något företag som ingår i nätverket. Värden får berätta lite om verksamheten samt presentera något problem som vi skall angripa med hjälp av TRIZ. Under mötet går vi sedan tillsammans igenom hur man kan strukturera och belysa problemet med bl.a. så kallade konfliktdiagram, resursanalys, samt applicering av innovativa standarder.

IUC engagerar externa experter med djupa kunskaper i de ämnen som är viktiga för dig och ditt företag, kunskaper som du sedan tar med dig för att stimulera utvecklingsarbetet i ditt eget företag. Att delta i vårt nätverk ger kvalificerad och kostnadseffektiv kompetensutveckling.

Vi planerar för ett nätverk med max 15 deltagande företag.

Deltagaravgiften är 3 800 kr per person och 6 000 kr om ytterligare person deltar från samma företag . Till en rimlig kostnad kan alltså ditt företag ta del av expertkunskap och dela erfarenheter med andra företag.

Är du intresserad? Anmäl ditt intresse till:

Jenny Bramell

IUC Skåne AB

Jenny.bramell@iuc-skane.se

No comments yet.

Lämna ett svar