Veolias toppchefer åt glass hos JOIN

VI hade nöjet att ta emot en delegation av toppchefer representerande Veolia ”world wide” under ett par timmar.  Exportrådets framförhållning med detta besöket var kort och vi fick improvisera ihop ett program i största hast.  Miljöteknik och uthålliga miljölösningar var det som skulle presenteras. JOIN har en hel del att komma med inom området och därför som exportrådet valt ut oss.

Glassen är tillverkad på soyamjölk och en av innovationerna som Patrik Söderlund, JOIN,  jobbar med i sin gärning som bl a utvecklingscoatch. Gästerna gillade detta och snart var en trevlig diskussion igång. Gästerna var också mycket på hugget när Anders Hedberg, JOIN, visade upp några trevliga ”app” applikationer som han är igång att utveckla inom miljöområdet. Frågorna om affärsmodeller och annat kom snabbt. Vi tycker nu efteråt att Veolia bör lägga ett utvecklingscenter här på IDEON.  Så fångar dom så mycket snabbare upp spännande miljteknologier och trender. Kapabla utvecklare och innovatörer vimlar det ju av här på IDEON och vi på JOIN kan se till att det förverkligas.

, , ,

No comments yet.

Lämna ett svar