Cykla är nödvändigt men det är bil också

Ska jag cykla, ta bussen eller köra bil idag till jobbet? Många känner säkert igen frågeställningen varje dag i veckan.  Inte minst för att parkera bilen kan vara hutlöst dyrt.

Å ena sidan vill man cykla för att leva ca 25 år längre men å andra sidan så kan man inte köra alla pärmarna på cykeln till grannstaden 2 mil bort för ett kort möte kl 11.

Således väljer man bilen och den något kortare livstiden.  Och så sprider man lite mer CO2 över nejden också.

Det är inte bra, det ska man inte behöva göra bara för ett mötes skull.  Smarta människor har organiserat fiffiga lösningar på detta dilema, i form av bilpooler.

Gröna bilister har en sammanställning och mer info om detta. Ideon har tagit ett initiativ och introducerar nu Sunfleets bilpool för Ideonföretagen. Vi på JOIN ansluter oss naturligt vis till denna med en gång och uppmanar alla ideonföretag att göra samma. Då får vi många bilar parkerade här och jättefin tillgänglighet.  För alla andra företagare och medarbetare blir det hälsosamma rådet: kolla med bilpoolerna och se vad ni kan göra.

Avslutar med en högkulturell uppmaning från M.A Numinnen:

Att cykla är att färdas med måttlig fart
att cykla är att tända ett ljus i skymningen
att cykla är hälsosamt, det ökar syrsättningen
av hjärnans blodkärl och skärper sinnena

Sjunger M. A. Numinnen till Eric Sandströms berömda text.

, ,

No comments yet.

Lämna ett svar