JOIN bakom nydanande svenskt mikroskop

Svenska Phase Holographic Imaging (PHI), till vardags sittandes på Ideon Bioincubator på BMC i Lund, lanserade i oktober HoloMonitor™ M3 – ett nytt unikt forskningsinstrument/mikroskop som bygger på kombinerad faskontrastmikroskopi och digital holografi. Se här en film av en cell som delar sig i 3 D. Mikroskopet framställer tre-dimensionella bilder av celler i ett prov till skillnad mot dagens metoder där man studerar prover två-dimensionellt.   Cellens morfologiska utformning är ett gott mått på hur cellen mår. Den stora vinsten med metoden är att cellerna förblir opåverkade vid analys. I normalfallet är celler osynliga och måste färgas in för att synas och denna åverkan dödar ofta cellen i slutändan och då kan den inte längre studeras. Med hjälp av mikroskopet HoloMonitor™ M3 kan levande celler studeras under lång tid utan att man ens behöver plocka ut dem ur odlingskärlet.

JOIN har varit med att ta fram både själva innanmätet med avancerad teknologi och den djärva utsidan, vilken verkligen sticker ut. Målet med projektet har varit att skapa ett nytt mikroskop som både har fler funktioner samt lägre försäljningspris än motsvariga på marknaden. Utvecklingsarbetet från JOIN har haft fokus på att hålla hårt om tidplan, den förutbestämda prestanda samt tillverkningskostnaden för låga beställningsvolymer, som har blivit extra viktigt i finanskrisens tider. Bortsett ifrån pris och funktion så är även en attraktiv utformning en väsentlig del av en framgångsrik produkt. Lennart Gisselsson är marknadsansvarig på PHI och ser attraktiv design som en viktig kugge för att synas på världsmarknaden.

”Funktionen är är det som kunden i slutänden lutar sig mot men för att öppna ögonen hos kunden och skapa ett intresse har design ett mycket stort värde. Du skapar också ett givet samtalsämne mellan forskare som ger ett fantastisk värde till vår produkt; detta är framtidens design och teknik.” säger Lennart Gisselsson

”Snyggt och trendigt labb” (Ur Biotech Sweden nr9 2009)

”Glöm gråa kantiga maskiner med obegripliga instrumentpaneler och knappar. Morgondagens apparatur är både snygg och användarvänlig precis som dagens mobiltelefoner och datorer.”

, , , ,

No comments yet.

Lämna ett svar