Fånga konceptet! – Multifysik allt populärare

Bengt använder COMSOL – det svenska super programmet för multifysik

Multifysik utgör den kortaste vägen mellan frågetecken och utropstecken.

I verkligheten är olika fysiska fenomen ofta ihopkopplade och den ihopkopplingen kan man analysera med metoder för multifysik. Olika fysikaliska fenomen, som vätskeflöde, mekanisk påkänning och elektriskt fält, kan kopplas ihop i en och samma modell. Med hjälp av kraftfulla datorer och olika former av finita element metoder för multifysik kan verkligheten skalas av och rationaliseras och analyseras mycket exakt. Med analysresultaten kommer aha upplevelser, provokationer och nya idéer. Allt blir visualiserat i lysande färger och tydliga grafer.

Speciellt energikrävande processer och system, kan efter en analys och effektivisering, bidra till både en grönare värld och bättre lönsamhet.

En stötesten brukar vara att omvandla verklighetens tekniska fenomen till en rimlig och bra modell som snabbt och enkelt kan analyseras. Och veta att det man gör är rätt och rimligt. Lång erfarenhet och djup kunskap är A och O. JOINs specialist på multifysik, Bengt Persson, förenar allt man behöver veta och kunna i en person.

Bengt Persson

Efter en analys kan befintlig dimensionering och konstruktion av dina system kanske kännas lite obekväm, som om man höll på att växa ur något gammalt. För vad ser man om inte helt nya möjligheter att spara energi, minska på fysiska mått, spara material och vinna mer effektivitet.

Du går då enkelt vidare tillsammans med Bengt och resten av JOIN, med kreativ idénegering och snabbt framtagna fysiska försök, för att underbygga och ytterligare verifiera nya konstruktionslösningar mm. Lita på att Bengt kommer att vaka över processen och se till att allt går snabbaste vägen mellan frågetecken och utropstecken.

Några av många frågetecken, som vi har haft nöjet att omvandla till utropstecken:

Hur ska en värmeväxlare vara utförd för att fungera optimalt i en varmluftsturbin?
Hur gör man bäst ledningsdragning och utformning för att en diskmaskin ska bli energisnålare?

Hur ska en flyghangar utformas för att ge så lite vindturbulens som möjligt?

Hur optimerar man en separator samtidigt som det sker en kemisk reaktion i fluiden?

Hur dimensionerar man en bistabil elektromagnet för luftflödesmätning?

Hur dimensionerar man en reaktionskammare med samtidig bearbetning med mikrovågor och omrörning?

Hur får vi ner resonansfrekvensen?

Hur ser belysningen ut i en integrerande sfär när vi skuggar med en robotarm?
Vad blir energivinsten vid en fasövergång och hur ska parametrar för gasblandningen väljas?

Och så vidare…

Bengt är bara ett klick bort

, , , , , , ,

No comments yet.

Lämna ett svar