Utvecklingscenter eller CV-databaser?

samarbete

Vart vänder sig en entreprenör som brinner av iver för att starta en verksamhet och utveckla ny teknik? Vem kontaktar  man för att få ihop ett team som snabbt kan nå målet att utveckla och bygga en snygg prototyp? Även kanske innan finansieringen är bärgad?  Söker man på nätet?  På vad?

För bygg och anläggning finns det ett gott utbud konsultbyråer men var håller produktutvecklingsbranschen på att ta vägen?

I alla tider har det funnits utvecklingscentra, i form av, vad man sammanfattat kan kalla, teknikkonsulter. Ofta var dessa organiserade som små konsultbolag, med olika specialitet.  Det var estetisk design, elektronik, finmekanik,medicinsk teknik, anläggningsteknik, produktionsteknik, cad, pdm – listan kan göras lång. Det har funnits samlade erfarenheter och kunskaper om det mesta och har det inte funnits hemma så har det funnits i vidlyftiga nätverk över hela Tekniksverige.  Med en sådan part har det gått att under utvecklingsfasen snabbt utveckla avancerade nya produkter och system, som sedan legat till grund för nya industrier som blivit till motorer för landets ekonomi och välstånd. Även stora företag har varit flitiga kunder, i sin iver att få hjulen i utvecklingen att snurra fortare.

Men på senaste 10 åren har en markant förändring skett. Redan tidigt i teknikkonsulternas historia fann man att det ibland var lämpligt, och lönsamt, att låna ut en medarbetare för att sitta på  plats hos uppdragsgivaren och komplettera  och stötta deras organisation. Det var också under en period när rörligheten på arbetsmarknaden var mer inskränkt än idag. Det ansågs som riskabelt att anställa personer, om inte anställningsbehovet kunde tryggas på mycket lång sikt.

När nya industrier, främst i IT sektorn, började etablera sig behövdes det snabbt stora mängder ingenjörer. Dessa hyrdes till en början in från teknikkonsulterna. Snart hade andra entreprenörer inom IT området insett att man kunde göra en enklare och rakare förmedling av ingenjörerna. Om dessa  registrerar sina CV i strukturerade databaser så kan sedan kunderna söka och sålla ut sina kandidater. Förmedlingsföretaget sköter intervjubokningar och annat precis som om det var en anställning.

Senare tiders varianter är att anslutna konsulter själva får logga in och kika på kundernas behov och målpriser, och lägga in bud baserade på egna timarvode och CV. Genom att sänka sitt arvode kan man kompensera för att inte alla punkter, i de ofta mycket detaljerade och komplicerade uppdragsbeskrivningarna, inte kan mötas fullt ut.

Det lägsta budet som registreras på förfrågan uppdateras löpande. Detta användas för att åstadkomma en konkurrens och prispress till fromma för  kunderna. I alla fall kan det låta bra.  Det minskar ytterligare behovet av annat än enmansfirmor på marknaden, helst lite halvdesperata, utan koll på pensionsavsättningar, vidareutbildning och oundvikliga svackor. Det hela funkar friktionsfritt och  alla finner sina platser och priserna på ingenjörer blir allt lägre. Men blir det bättre fart på utvecklingen?

En märklig ny ingrediens de allra sista åren, är att portalerna flyttar in till de stora företagen och på olika grunder exkluderar eller inkluderar grupper av ingenjörskonsulter där vanlig marknadsföring  sätts godtyckligt ur spel grundat på management övervägande.

Allt detta håller på att skölja bort teknikkonsulterna, de som har de värdefulla, extra kvalifikationerna i form av samlad förmåga  för att verkligen kunna snabba upp utveckling.   Det som kallas R&D outsourcing och som har många drag av ”open  innovation” över sig. Flexibla nog att arbeta med både stora och små.

Det är dock stor del  teknikkonsulterna eget fel att man tappar mark, man har tidigare ryckts med i uthyrningsivern och sedan många gånger tappat i höjd och förmåga att agera som ett utvecklingscentra, när inga är kvar på kontoret, och inga kunduppdrag genomförs i den egna domänen.  Man har inte insett vikten av att rikta sin marknadsföring på det riktigt väsentliga budskapet,  att man har den samlade förmågan att organisera och utveckla snabbare och effektivare och garantera resultatet.

Vi måste nu i branschen av teknikkonsulter och utvecklingscenters, och allt vad det kan kallas, börja att hissa våra flaggor och trumma för vår sak. Utan oss så blir det svårt att utveckla framtidens produkter – snabbare, istället för långsammare, än omvärlden.

Annars, om vi ger slaget förlorat, får vi  en hord av oorganiserade enmans konsultbolag som lever i en otrygg och pressad tillvaro där tillgången på uppdrag alltmer kommer att fluktuera. Kunderna, dvs de större företagen, kommer å sin sida finna att utvecklingsprocesserna tar längre och längre tid, man drunknar i dokumentation och på de interna mötena är de flesta deltagarna inhyrda konsulter, som rapporterar om förseningar och önskar att ännu fler konsulter  hyrs in.

Har vi inte längre länken till teknikkonsulterna, våra utvecklingscenter,  blir det kris för svensk konkurrenskraft.

 

Comments are closed.