Öppna upp för framgång med Open Innovation

Kioskvältare,  skräll-succé, gasellvinnare, börsraket, 33-listan – Allas mål men märkligt få förunnat.

Åter till den grå vardagens bekymmer där man istället möter de egna produkternas olika problem:   Ökande miljökrav, aggressiva fiffiga framfusiga konkurrenter, produkterna kommer tillbaka oftare än kunderna, sega revisioner, motstridiga produktkrav, skenande kostnader.  Oro för den kommande säljsäsongen är befogad. – Rena mardrömmen, hoppas inte du, kära läsare, känner igen dig i alla delar 😉

Att framgång beror på  kreativitet, uppfinningar och innovationer är ju känt men varför får bara en del till det, varför lossnar det inte för flera?

Ett, nästan irriterande, enkelt svar är öppenheten – att graden av öppenhet varierar mellan olika utvecklingsavdelningar, företag och koncerner.

JOINs Makerbot laddar om

 

                          Makerboot -exempel på resultat av Open Innovation och kioskvältare. JOINs 3D printer i skrivtagen.

 JOIN erbjuder en möjlig väg till ökande öppenhet. Vi kan hjälpa till i processen att öka tvärdraget av idéer och kreativitet.  Kika på de extremt framgångsrika teknikintensiva gigant-företagen så finner man ofta en uttänkt strategi på Open Innovation.  Dom har en produktplanering som kalkylerar med att forskning, utveckling och samarbete etableras med fler olika aktörer i egna och kompletterande branscher. Rätten till uppfinningar, kommersiella hänsynstagande mm regleras med inarbetade avtal och rutiner.

Detta är ett arbetssätt som frodas på Ideon, och på JOIN, med spännande, ständigt pågående, möten mellan forskning och kommersialisering.

Open Innovation leder snabbare fram till marknaden med produkter med större Innovationsgrad. Priserna kan sättas högre och lönsamheten ökar. Kort sagt draget i den kreativa skorstenspipan är kraftigare, med större effektutveckling som följd.

Man behöver nu inte alls vara en jätte för att hålla på med Open Innovation, tvärt om, som liten Gasell aspirant eller medelstort 100 mannabolag  blir effektökningen än mer markant.

Vi möter gärna er för en första förbehållslös möjlighetsdiskussion. Efter en sondering med er ledningsgrupp så lägger vi upp en heldag med ett ”Rapid Innovation Event” där fokus, tillsammans med era deltagare, är att finna vägar att öppna upp och utnyttja de innovativa hävstänger som bara väntar på att bli använda.

Gladare medarbetare med mer stimulerande utvecklingsprojekt, nya spännande samarbeten  kors och tvärs branscher, institut, JOIN mm leder fram till nya kioskvältare och  börsraketer .    Öppna upp för framgång, kontakta oss på JOIN för en rivstart!

 

 

,

Comments are closed.