Endast ett övernaturligt mirakel kan få Rossis maskin att fungera

Replik insänd till Ny Teknik. Men vetenskapsradions replik 2014-06-10 hann före…men vår är sparad till eftervärlden här:

Med häpnad, men också viss förståelse, läser man forskarnas debattinlägg om Vetandets Världs granskning av Andrea Rossi och E-cat i förra veckans Ny Teknik  2014-06-04. Det man häpnar över är att forskarna ignorerar kritiken helt. Även Ny tekniks ledarsida vacklar och granskningen får betyget ”tunn”. Det man förstår är önsketänkandet och den bakomliggande psykologin: – Nu äntligen tror man sig finna kall fusion produktiv nog för att rädda världen. Men samtidigt blundar forskarna, nu rutinmässigt, för att den enklaste förklaringen bör sökas först: – Det är kanske bara en bluff?

1.023 MW steady output

Vi på JOIN har försökt föra fram hur synnerligen enkelt det är att i nämnda experiment framkalla illusioner som får det att se ut som energi producerades ur tomma intet. Vår demonstration redan 2011 möttes av ett ljummet intresse från Mats Lewan och därmed har vi låtit det vara, det är inte vår strid. Men i folkbildningens namn måste man ändå lyfta fram detta.

Precis som en professionell magiker noggrant förbereder och övar in en show, så kan samma metodik överföras till tekniska demonstrationsrum och fantastiska resultat kan produceras.  Mängden energiöverföringspunkter i  mark, väggar, tak, bord, stativ mm är närmaste oändligt för den kreativt inriktade. Det kan byggas på med induktion, mellan lagring i batterier, radiostyrning, likström överlagrade på växelström, högspänning i tunna ledare mm.  Den som inte har fantasi nog att tänka sig detta ska vara försiktig.

Att Levi , som var den förste att gå på bluffarna från Rossi, gjort experiment som kallats för oavhängiga, tillsammans med en student, skänker ingen ny trovärdighet till Rossi. Att Levi haft egna instrument och själv granskat resultaten säger inget om hur mätpunkter och testuppställning kunnat prepareras i lönndom.  Det är naivt att tro något annat.

Forskargruppen lyfter också fram att ett Italienskt patent skulle visa på uppfinningens legitimitet.  Detta faller på ren okunskap om vad patent är.  Ett patent, om vi håller oss till internationell patenträtt utanför Italien, ska bland annat innehålla en beskrivning på hur uppfinningen är konstruerad, som ska vara så detaljerad att en fackman inom området kan konstruera och tillverka en fungerande anordning av samma slag.  Detta gör det svårt för en bedragare att lämna in ett patentanspråk, vilket också visar sig, då EU och USA avvisat Rossis patentkrav.  Hade ett verkligt patent publicerats hade det varit enkelt för industrin att tillverka och prova dess legitimitet och förhandla om licenser eller i annat fall bestrida patentet och få det att falla.

Det är inte den nämnda forskargruppens ansvar att bevisa om Rossis påstående fungerar eller inte. Det är bara Rossis som kan göra det, han har alla resurser. Han har haft tre hela år på sig men inte kommit en millimeter närmare något.

Orsaken är uppenbar, vilket är poängen med radions granskning, det förekommer ingen energiproduktion hemma i Rossis garage.  Bara en fiffig kille med meriter från tidigare energibluffar och en lättled skara kallfusionister som gått på en blåsning, tillsammans med en och annan olycklig investerare. Det viktigt för oss andra är att ta lärdomarna av denna historia då många har lockats att tro på detta. Vi måste vaccinera kommande generationer av forskare och ingenjörer med att förträffligheten av ett öppet sinne alltid måste kombineras med skarp kritisk förmåga.

Lund 2014-06-07

Göran Nybom, VD JOIN Business  & Technology AB

Comments are closed.