Miniseminarium #3 2018-06-14

Vi bygger hus- En praktiskt insikt i en annorlunda industrisektor – Ragnar Segersten

 

– Aktörer i byggprocessen och deras roller

– Myndighetskrav

– Planering av ett byggprojekt.

– Avtalskonstruktioner

– Huskonstruktion enligt KISS (Keep It Simple and Smart)

No comments yet.

Lämna ett svar