Från Produkt till tjänst – lätt sagt men svårt att praktisera

Står organisationen inför utmaningen att gå från att vara en produktleverantör till tjänsteleverantör? Eller kanske lägga till ett tjänsteperspektiv i det befintliga erbjudandet? Hur kan det göras utan att störa nuvarande affärer? Vilka aktiviteter måste genomföras? Hur kopplar man strategi till praktik? Eller är ni kanske en startup som behöver definiera en plan för utrullning till marknaden?

Vi hjälper er att svara på frågorna samt definierar konkreta aktiviteter som tar verksamheten mot målet. Vi arbetar tillsammans i projekt- och workshops-format med kraftfulla men enkla verktyg för värde- och affärsmodellering som stöd.

Målgrupp
Produktbolag av alla storlekar och mognadsgrad. Ledningsgrupper på olika nivåer, produktionschefer och andra med ansvar för innovation, utveckling och leverans av lösningar.

Omfattning

  • Diskussion och definition av ingångsvärden tillsammans med målgruppen
  • Workshop 1: ”Vad?” Beskriva affärslandskapet, dvs. affärsmodellering och värdedrivare.
  • Sammanställning av resultat från WS 1.
  • Workshop 2: ”Hur?” Dra konsekvenserna från affärslandskapet i form av konkreta aktiviteter. Prioritering.
  • Sammanställning och presentation av slutresultat.

Mål
Aktiviteten syftar till att vara en katalysator för att synliggöra och strukturera verksamhetens egna kunskaper och erfarenheter. Vi vill således inte agera som en traditionell affärskonsult som analyserar verksamheten och därefter levererar rekommendationer. Vi tror istället att många, om inte alla, svar redan finns hos de medarbetare som bygger upp organisationen. Projektledaren kan däremot sätta dessa i perspektiv mot bakgrunden av liknande erfarenheter. På så sätt skapar vi tillsammans synergier och resultatet kan bli större än summan av delarna. Leveranserna är förutom en ”affärskarta” som kan vara underlag för vidare strategiarbete, även en lista av prioriterade aktiviteter som beskriver hur tjänsteerbjudandet skall implementeras. listan utgör underlag för roadmap och marknadsintroduktion.

Kursledare

Jan Sonnvik har över 20 års erfarenhet av produktion- och tjänsteutveckling samt innovation. Han har arbetat i alla delar av livscykeln, från teknikutveckling till projekt- och produktutveckling samt affärsutveckling. Detta har gett honom ett unikt helhetsperspektiv på kopplingen från strategi till praktik och effektmål.

Heldag 4500 kr (exkl. moms)