Karriär

join_career

Hur blir man en JOIN-medarbetare?
Du har en egen konsultverksamhet som du vet att du kan driva med framgång. Du är van att knyta och odla kontakter som leder till uppdrag. Du är drivkraftig och mån om att alltid leverera mer än bara godkänt. Kvalitet är för dig att kunden kommer tillbaka, inte produkten. Kanske har du en intressant profil, som vi saknar eller behöver mer av? Ta kontakt med vår VD och undersök möjligheterna.

Varför gå med i JOIN?

  • Marknad. Du får en etablerad och mycket större marknadsplattform att arbeta ifrån och du kan vara med att utforma kampanjer och marknadsmaterial så att det gynnar dina intressen.
  • Utvecklande. Du kommer att kunna ta del av helt nya typer av projekt och uppdrag om du vill.
  • Kontaktnät. Du får tillgång till JOINs kontaktnät, uppbyggt ända sedan IDEON startade. Interaktion med övriga JOIN-medlemmar leder till nya intressant möjligheter.
  • Väldigt kul. Arbete med glädje ger bästa resultatet. Sammanhållningen och solidaritet ger skön stämning.
  • Stabilitet. Vi har mindre ”personalomsättning” än dom flesta andra i branschen. Vi har ersatt anställningsavtalet med ett beprövat samarbetsavtal som reglerar alla viktiga saker som t ex uppsägningstid i pågående projekt. Bra för dig och bra för våra kunder.
  • Storlek. Storlek spelar roll, vi är tillräckligt stora för att räknas på allvar och har ramavtal med flera stora kunder. En viktig dörröppnare.
  • Delägarskap.  Medarbetare som kvalificerar sig genom lojalitet och omsättning inom JOIN  erbjuds delägarskap. Idag är mer än hälften av JOIN-medlemmarna delägare.
  • System. JOIN har utvecklade system för projektarbete och samarbete utan gränser och bekymmer. Vår administratör sköter och utvecklar det hela tillsammans med medarbetarna.
  • Trygghet. JOIN blir snart din största och viktigaste kund. Genom JOIN leds alla JOIN-uppdrag och du minskar dina egna risker. Trygghet är också att veta att det finns kollegor som ger en hjälpande hand om uppdragen blir för många, krångliga eller för få.
  • Närhet. Närhet  och  kommunikation leder till fler uppdrag och mer att göra. Av den anledningen är vårt stora JOIN-kontor extra viktig som arbetsplats och mötesplats.  JOIN-medlemmar kan låna eller abonnera på olika stora arbetsplatser efter tycke och smak.

Kan man bli anställd JOIN-medarbetare?
AdobeStock_69179060bli-JFrån tid till annan har vi då och då projektmedarbetare anställda med tidsbegränsade villkor.  Vi kan också betala JOIN-medlemmar som gör oegennyttig marknadsföring mm för JOIN. Vår VD betalas med arvode och vår administratör är anställd med lön. På sikt förväntar vi oss att några JOIN medarbetare kommer att anställas men då inte primärt som konsulter utan andra funktioner som vi då annonserar ut, här och på andra media.

Indirekt kan du dock jobba som anställd via någon av JOIN medarbetarna, som då anställer dig som assisterande produktutvecklare. JOIN uppmuntrar till detta.

AdobeStock_73718699Finns det plats i JOINs stora lokal i Alfa huset på IDEON?
För tillfället finns det några fåtal platser tillgängliga. Platserna är reserverade för nya JOIN-medarbetare eller assistenter. Vi planerar för tillväxt.

Come JOIN us!