Medarbetare

Uppdragsgivare
JOIN utför och medverkar i många små och stora utvecklingsuppdrag varje år.  Ofta kan vi nämna uppdragsgivaren och arten av uppdrag.  På grund av sekretessavtal och andra överenskommelser kan vi dock sällan beskriva det i mer detalj.  Våra levererade specialutvecklade utrustningar och instrument är oftast helt sekretessbelagda av vår beställare från industri och forskning.

Med detta sagt, bland våra kunder kan nämnas:

 • Swegon Programmering
 • ITT Flygt AB: Projektledning för utveckling av styrsystem för vattenvård.
 • Compower AB:  Konceptframtagning och konstruktion
 • Foss Analytical A/S:  Konceptframtagning och konstruktion
 • Crystal Research AB:  Konstruktion
 • Genovis AB:  Konceptframtagning, projektledning, design och konstruktion av nanoheater
 • Malmö Högskola Teknik & Samhälle:  Undervisning i praktiskt projektarbete
 • Baldwin Jimek AB: Design och konstruktion. Konceptframtagning och nyutveckling
 • Redsense Medical AB:  Design och konstruktion
 • PHI AB: Phase Holographic Imaging system, Projektledning, konceptframtagning, design och konstruktion.
 • Akademiska hus: Framtagning av vibrationsfria golv med aktiv övervakning. Konstruktion, programmering och projektledning. Service och underhåll.
 • Kemira AB: Konceptframtagning av pilotanläggning.
 • Alfa Laval AB: Projektledning av utvecklingsprojekt
 • Assa Abloy AB: Projektledning av utvecklingsprojekt
 • IKEA Greentech AB: Rådgivning