Om JOIN

om1

På JOIN realiserar vi tillsammans med våra kunder avancerade tekniska produkter. Vi arbetar både tekniknära och forskningsnära. Vi arbetar inom själva kärnpunkterna i produktutvecklingen med teknik, form och estetisk design, prototyp, konstruktion och slutligen tillverkning.

JOIN erbjuder också affärsmässig rådgivning i allt från patentfrågor till finansiering. Vi har en företagsförankrad utblick i världen som gör att vi förstår och integrerar våra kunders kommersiella och ekonomiska villkor. En lyckad produktlansering kräver snabb och säker navigation mot framförallt affärsmässiga mål.

JOIN är ett medlemsföretag på Ideon science park, där vi har våra lokaler.

AdobeStock_6459015 JOIN är ett annorlunda företag där produktutvecklarna inte är anställda. Här är man istället associerade medarbetare med egna företag i botten. Vi har baserat denna modell på lång erfarenhet av traditionella konsultföretags tillkortakommande. Med vår modell får man minimal personomsättning, högsta engagemang och maximal personlig utveckling. Alla trivs och har sina professionella karriärer långsiktigt ihopkopplad med JOIN. De stora vinnarna är förstås våra kunder.

I samarbetet ingår att vi alla slutit avtal om att följa uppsatta kvalitetssystem, avtalssystem och redovisningssystem. Det ger struktur och stabilitet åt uppdragen men ändå flexibilitet nog för oss att arbeta individuellt eller i grupper med metodik som kan anpassas efter varje uppdrag.

AdobeStock_6459016JOINs organisationsform passar erfarna och drivkraftiga konsulter som har lätt att skaffa sig många och nöjda uppdragsgivare. Det passar förstås också våra uppdragsgivare eftersom de försäkrar sig om kreativa, motiverade och ansvarstagande toppkompetenser i sina projekt.

Det är ingen slump att vi valt denna organisationsform för JOIN. Räkna med fullt pådrag i alla uppdrag du ger oss förtroendet att utföra.