Referenser

ref

JOIN utför och medverkar i många små och stora utvecklingsuppdrag varje år. Ofta kan vi nämna uppdragsgivaren och arten av uppdrag. På grund av sekretessavtal och andra överenskommelser kan vi dock sällan beskriva det i mer detalj. Våra levererade specialutvecklade utrustningar och instrument är oftast helt sekretessbelagda av vår beställare från industri och forskning.

Med detta sagt, bland våra kunder kan nämnas:

 • Alfa Laval AB: Projektledning av utvecklingsprojekt
 • Baldwin Jimek AB: Design och konstruktion. Konceptframtagning och nyutveckling
 • Redsense Medical AB: Design och konstruktion
 • PHI AB: Phase Holographic Imaging system, Projektledning, konceptframtagning, design och konstruktion.
 • Akademiska hus: Framtagning av vibrationsfria golv med aktiv övervakning. Konstruktion, programmering och projektledning. Service och underhåll.
 • Kemira AB: Konceptframtagning av pilotanläggning.
 • Assa Abloy AB: Projektledning av utvecklingsprojekt
 • Knycer AB: Rådgivning
 • IKEA Greentech AB: Rådgivning
 • Swegon AB: Programmering
 • ITT Flygt AB: Projektledning för utveckling av styrsystem för vattenvård.
 • Compower AB: Konceptframtagning och konstruktion
 • Foss Analytical A/S: Konceptframtagning och konstruktion
 • Crystal Research AB: Konstruktion
 • Genovis AB: Konceptframtagning, projektledning, design och konstruktion av nanoheater
 • Malmö Högskola Teknik & Samhälle: Undervisning i praktiskt projektarbete
 • Arjo Hospital Equipment AB: Utvecklingsarbete
 • D.C. Elektronik AB: Projektledning och utvecklingsarbete
 • Chromalytica AB: Konceptframtagning, utveckling styrsystem, design, mekanisk konstruktion och framställning av prototyp
 • FlatFrog Laboratories AB: Utvecklingsarbete