Press

Detta gör JOIN:

– Hjälper våra kunder att utveckla nya produkter, processer och system

– Levererar specialutvecklad utrustning och instrument
till industri och forskning

– Stödjer nyutveckling med affärsstrategiska utredningar och planer  för
marknad, teknik och finansiering