Tag Archives | arduino

2012 är inte bara Olympiader och Marslandningar, utan även JOINs 10 års jubileum!

JOIN firar med inbjudan till seminarieserie och idétävling. Nu kan JOIN räkna in 27 medarbetare och vi har en stor och stabil bas av återkommande kunder kryddat med många nya spännande uppdrag inom våra områden Competence, Equipment och Business. Vi hjälper våra kunder, stora som små, att utveckla  produkter, processer och affärer. JOIN levererar specialutvecklade utrustningar, apparater […]

Continue Reading 0