Produktutveckling

join_produkt

Vi är specialister på produktutveckling, från idé via modeller och prototyper till serieproduktion.

 

JOIN verkar inom tre affärsområden:

JOIN Business →

Levererar strategiska utredningar och planer för marknad, teknik och finansiering

JOIN Technology

Levererar förstklassiga konsulttjänster inom design, konstruktion och projektledning

JOIN Equipment →

Levererar specialutvecklad utrustning och instrument för industri och forskning

AdobeStock_65034419-BAdobeStock_78893877