Idégenerering

På JOIN har vi alltid, oavsett affärsområden eller kompetensinriktningar, ett grundläggande intresse för att finna de kreativaste tankarna. Vi vet att lyfter vi så lyfter våra kunder också och det tjänar vi alla på.

Genom åren har en del metoder och sätt att storma fram idéer mejslats ut som extra effektiva. Exempel på dessa är: