Kreativ idégenerering

På JOIN har vi alltid, oavsett affärsområden eller kompetensinriktningar ett grundläggande intresse för att finna den kreativaste tanken som innebär det stora lyftet. Vi vet att lyfter vi så lyfter våra kunder också och det tjänar vi alla på.

Genom åren har en del metoder och sätt att storma fram idéer mejslats ut som extra effektiva.

Enkel Brainstorm  (3-6 personer under 2-3 h)
Ni formulerar ett ämne tillsammans med vår mötesledare. Vi samlar till en brainstorm med några från er organisation och några utvalda från JOIN plus eventuell ytterligare extern idéspruta. Under några timmar stormar vi och får fram många nya tankar och idéer som vi efteråt kan hjälpa till att sammanställa och vidareutveckla till effektiva lösningar.

Rapid Innovation Event  (8 till 15 personer under7-12h)
Metodiken baseras på gemensamma informationssamlingar och ställningstagande, mind-tags, brainstorm med idéskiftes teknik, mindmapping och slutlig Gantt-planering av fortsatt handling.  Allt sker i realtid skapat av deltagarna själva, under hög entusiasm.

Alla deltagare stimuleras och aktiveras parallellt. Alla synpunkter och idéer tas tillvara. Ingen riskerar att blir dominerande eller kontrollerande, men alla blir kreativa. Allt sker, under ledning av JOINs erfarna och kreativa ”innovations-piloter”, i en lugn och avskiljd miljö på någon av Skånes trevliga konferens gårdar nära ert företag.  Vi löser svåra gamla problem, tar fram koncept för nya produkter, kikar in i framtiden och sätter den första kravspecen på plats.

24 timmar brainstorm  (3-6 personer under 24 h)
Detta är vår mest utmanande brainstormsvariant. Den lämnar ingen oberörd och påverkan garanteras lång tid efteråt. Man hinner komma in i både andra, tredje och fjärde andningen.  Något konstigt händer med oss och patentombuden får fullt upp efteråt.  Deltagarnas sammansättning är ungefär som för en enkel brainstorm, men de är utvalda med än större omsorg och ofta på ledningsnivå. Vi genomför denna brainstorm i en lugn och avskiljd miljö på någon av Skånes trevliga konferens gårdar, där vi inleder och avslutar med lunch, dvs aktiviteten pågår från 12 till 12. Dock görs ett avbrott för vila och sömn under 8 timmar över natten. Vi löser svåra gamla problem, tar fram koncept för nya produkter, kikar in i framtiden och sätter den första kravspecen på plats.