Enkel Brainstorm

Ni formulerar ett ämne tillsammans med vår mötesledare. Vi samlar till en brainstorm med några från er organisation och några utvalda från JOIN plus eventuell ytterligare extern idéspruta. Under några timmar stormar vi och får fram många nya tankar och idéer som vi efteråt kan hjälpa till att sammanställa och vidareutveckla till effektiva lösningar.