Rapid Innovation Event

Metodiken baseras på gemensamma informationssamlingar och ställningstagande, mind-tags, brainstorm med idéskiftes teknik, mindmapping och slutlig Gantt-planering av fortsatt handling. Allt sker i realtid skapat av deltagarna själva, under hög entusiasm.

Alla deltagare stimuleras och aktiveras parallellt. Alla synpunkter och idéer tas tillvara. Ingen riskerar att bli dominerande eller kontrollerande, men alla blir kreativa. Allt sker, under ledning av JOINs erfarna och kreativa ”innovations-piloter”, i en lugn och avskild miljö på någon av Skånes trevliga konferensgårdar nära ert företag. Vi löser svåra gamla problem, tar fram koncept för nya produkter, kikar in i framtiden och sätter den första kravspecen på plats.