JOIN Technology

join_competence

JOIN erbjuder avancerade konsulttjänster för produktutveckling. Vi har en imponerande mängd kompetens inom huvudsakligen tre områden: design, konstruktion och ledning.

AdobeStock_48500453Design: Våra designers är högt kvalificerade och har lång erfarenhet av att formge och färgsätta apparater och utrustningar så att de blir lätta att använda och får ett säljande och presentabelt utseende. Ett miljötänkande kan speciellt öka genomslaget ytterligare för nya produkter.  Ibland är insatserna små men effektfulla, t.ex utveckling av logotype, färgsättning och grafik på befintliga produkter. Men det kan också vara att ta fram helt nya produkter med mycket marknadskommunikation inbyggd i formgivningen från start.

Konstruktion: Konstruktion är ett stort begrepp på JOIN. JOIN har breda kompetenser inom generell fysik, mekanik, elektronik och datateknik. Vi har även specialister på termodynamik, multifysik och programmering.

AdobeStock_60035896Vi kan analysera allt från avancerade optiska instrument till mikrofluidsystem och mems strukturer och vi utvecklar och tillverkar löpande en mängd produkter, instrument och processer åt våra uppdragsgivare inom det forskningsnära verksamhetsfältet. En betydande del av JOINs arbete görs också åt den etablerade högteknologiska industrin.

Ledning: Under detta begrepp samlar vi projektledning, coaching av era ledare, technical due diligence, finansiering av riskkapital och råd och dåd ända upp till utvecklingsstrategiska frågor på styrelsenivå. Våra ledare är vana att ta stort ansvar och driva på för att snabbt nå uppsatta mål i stora och små utvecklingsprojekt på stora och små företag. Vi drar nytta av våra medarbetares långa erfarenhet från eget praktiskt utvecklingsarbete samt goda affärsförståelse och förhandlingsvana. Som kund så definierar du mandatet, du kan lita på att det kommer att användas.