Vi medarbetare på JOIN

Våra medarbetare är uteslutande högutbildade med mångåriga erfarenheter inom generell fysik, mekanik, elektronik, termodynamik, datateknik och design. Dessutom finns kompetenser inom affärsutveckling och projektledning. Typiska examina är tekniska doktorer, civilingenjörer och högskoleingenjörer. Vi har även specialister på kreativ arbetsmetodik, projektledning och affärsrådgivning.

JOINs medarbetare är inte anställda utan i stället associerade till JOIN med egna företag i botten. JOIN står för ramar i form av kvalitetssystem, avtalssystem och redovisningssystem. Inom detta finns flexibilitet för associerade att arbeta individuellt eller i projektteam med metodik som kan anpassas efter varje uppdrag.

JOINs organisationsform passar erfarna och drivkraftiga ingenjörer, som har lätt att skaffa sig många och nöjda uppdragsgivare. Det passar förstås också våra uppdragsgivare eftersom de försäkrar sig om kreativa, motiverade och ansvarstagande toppkompetenser i sina projekt.