Arman Mudde

M.Sc Industrial Design Engineering

Arman-Mudde

Arbetar med form, grafik, produktergonomi och rådgivning i tidiga skeden i utvecklingsprojekt. Kryssar gärna på Österlen med sin klassiker.

Intressanta uppdrag:
Förnyade en av Baldwin Jimeks produkter som har bidragit till en förbättrad position för dem på tryckpressmarknaden.

Telefon: +46-736-60 11 01
Epost: arman.mudde[at]join.se

JOIN Business & Technology AB
IDEON Science Park
223 70 Lund

E-post: info@join.se
Telefon: 046-286 34 00