Bo-Göran Evaldsson

M.Sc Mechanical Engineering

Bo-Goran-Evaldsson

Arbetar med att utveckla forskningsnära koncept till kommersiella produkter. Gillar alternativ energiteknik och jobbar hårt för att bli självförsörjande på energi.

Intressanta uppdrag:
Att utveckla en villapanna som samtidigt genererar elström åt ComPower.

Telefon: +46-708-20 27 99
Epost: bogoran.evaldsson[at]join.se

JOIN Business & Technology AB
IDEON Science Park
223 70 Lund

E-post: info@join.se
Telefon: 046-286 34 00