Göran Stensson

M.Sc Mechanical Engineering

Produktutveckling ur företagsledningsperspektiv. Ledning och uppföljning av projekt. Lång egen erfarenhet av VD-skap, men även av det egna deltidslantbruket.

Intressanta uppdrag:
Mentorskap i IDEON-företag, projektledning i fordonsindustrin, projekt-audit i medicinteknikföretag, konceptanalyser åt riskkapitalföretag.

Telefon: +46-708-99 66 53
Epost: goran.stensson[at]join.se