Henrik Hedlund

Ph.D Biophysics

Henrik-Hedlund

Henrik är civilingenjör i teknisk fysik och doktor i biofysik, med studier kring växter som komplexa, termodynamiska system. Han har en bred bakgrund som innefattar energi- och miljöteknik, telekommunikation och nanoteknologi och har verkat i olika roller som ingenjör, projektledare, chef och VD. Tycker om att få idéer och människor att växa och har de sista fem åren varit engagerad i många projekt kring innovation och entreprenörskap, i roller som coach, mentor och entreprenör. Ser gärna på affärer, produkter och teknik från nya perspektiv.
Skånsk östgöte som gillar skog och hav.

Intressanta uppdrag:
Nanopartiklar för att förstärka och skydda materialytor, komplementär teknologi för positionering och spårning inomhus, estetisk bullerdämpning.

Telefon: +46-702-176539
Epost: henrik.hedlund[at]join.se

 

JOIN Business & Technology AB
IDEON Science Park
223 70 Lund

E-post: info@join.se
Telefon: 046-286 34 00