Jan Sonnvik

Verksamhetsutvecklare med både teknik- och affärsfokus

Jan är systemvetare och datalog i botten. Med början som utvecklingsingenjör inom mjukvara har han arbetat i en mängd roller som till exempel R&D projektledare, utvecklingschef, CTO och produktchef. Det har varit allt från start-ups till multinationella bolag men en gemensam nämnare har varit verksamheter inom högteknologi med egen produkt- och tjänsteutveckling.
Jan kan bidra inom områden som produktplanering och -ledning, affärsmodellering, processutveckling, innovationsledning samt interrimsledning.

För övrigt är Jan amatörastronom sedan 70-talet och pysslar en del med CCD-kameror och automatisering av sitt privatobservatorium i östra Skåne (www. astronomy.se).

Intressanta uppdrag:
1. Utveckla säker kod för säkra produkter och lösningar.
2. Affärsmodellering för tjänsteförsäljning.

Telefon: 070-224 25 86
E-post: jan.sonnvik[at]join.se
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jansonnvik/