Krister Uvnäs

B.Sc Product Development

Krister-Uvnas

Krister bidrar med att på ett strukturerat och värdehöjande sätt arbeta med kreativitet.
Han får alltid något drömskt i blicken när man pratar om hans ljusblå Lotus Seven.

Intressanta uppdrag:
Att ta fram en bred bas av möjliga utvecklingsvägar på uppdrag av bland annat Haldex.

Telefon: +46-709-66 33 11
Epost: krister.uvnas[at]join.se