Lars MacLennan

Ph.D Mechanical Engineering

Kombinerar gärna analytiskt tänkande och praktisk erfarenhet i effektiv, slagkraftig teknisk produktutveckling. Föredrar att se land högt från ovan.

Intressanta uppdrag:
Medicinteknisk utveckling, samt givarutveckling och automation i forskningsnära miljöer ligger Lars varmt om hjärtat.

Telefon: +46-733-96 91 55
Epost: lars.maclennan[at]join.se