Marcus Johnson

Engineering & Co-operation

Marcus-Johnson

Arbetar med datoriserade mätsystem inom bland annat medicinteknik. Undervisar i grafisk programmering med LabVIEW.

Brinner för agila metoder, välfungerande team och ledarskap som hjälper individer i sitt esse. Studerar nu organisationspsykologi och organisationsutveckling.

Intressanta uppdrag:
Antikorrosionssystem i pannor för pappersmassa, räkna syreatomer i förpackningar, workshop om innovationspsykologi, och så naturligtvis nästa projekt!

Telefon: +46-46-211 27 42
Epost: marcus.johnson[at]join.se