Rivstarta med JOIN -Tänk nytt och bryt gamla mönster

Hög ambitionsnivå? Ont om tid? Kort om resurser?  Då ska du kontakt oss!

Competence: JOIN erbjuder avancerade konsulttjänster för produktutveckling. Vi har en stor kompetens fokuserad på tre områden: design, konstruktion och ledning

Equipment: JOIN levererar specialutvecklad utrustning och instrument för industri och forskning.

Business: JOIN erbjuder allt från avancerad affärsstrategisk verksamhet som ledning av riskkapitalbolag, utvärdering av nya teknologier och dess marknader till att även leta och förmedla riskkapital.

No comments yet.

Kommentera