Design

Vi är duktiga på design

JOIN Design

På JOIN ser vi design som en fusion mellan användarens behov och tillverkningskrav. Vi tar hänsyn till miljöns betydelse, integrerar kundens perspektiv i varje steg av produktutvecklingen och strävar ständigt efter den perfekta balansen mellan estetik och funktion. Vår design är mer än bara utseende; den är en reflektion av vår förståelse för helheten.

Design

Våra designers är högt kvalificerade och har lång erfarenhet av att förverkliga idéer, ta fram produkter och förbättra redan befintliga. Våra designers utgår från användarna, det vill säga de som faktiskt ska använda och dra nytta av er produkt eller tjänst. Det kan innebära att visualisera idéer i enklare skisser, prototyper eller göra story-boards som sedan testas och förbättras. Allt genomsyras av miljötänk och att göra det som behöver göras, inte mer, inte mindre, för att få fram en marknadsmässig produkt. Ibland är insatserna små men effektfulla, t. ex utveckling av logotype, färgsättning eller gränssnitt på befintliga produkter. Men det kan också vara att ta fram en helt ny produkt på marknaden, och då är vi gärna med från början för bästa resultat!

Vi blir fler!

Ett generationsskifte står för dörren och nya krafter är välkomna.