Vår Bakgrund

JOIN startade 2002 i sin nuvarande företagsform.

Men den egentliga starten gick redan 1983 genom att Professor Fredy Olsson och Malmöhus Invest gick samman och startade ENPECE AB. ”Ny Produkt Center” stod det för. Det var det andra bolaget som flyttade in 1984 i den då helt nybildade forskarbyn IDEON. Idén då som nu var att stödja utvecklande företag att utveckla nya bättre och lönsammare produkter.

Under de första åren växte det speciella kreativa tänkandet med kopplingen till handfast ingenjörskunnande och stimulerande forskning fram. I JOIN har detta utvecklats vidare och företaget finns sedan 2003 på sin nuvarande adress på Ideon.

JOIN bildades av 5 huvudägare men genom åren så har allt fler av medarbetarna blivit delägare, och idag är hälften delägare. De 5 från starten har ökat till idag ca 15.

JOIN har utvecklat sitt koncept från att förutom ren konsultverksamhet även innefatta leverantörsåtaganden för utrustningar och system.

Parallellt växer också uppdragsbaserad affärsutveckling och investment manager åtagande på vår affärssida.

Vi blir fler!

Ett generationsskifte står för dörren och nya krafter är välkomna.