Kvalitetssäkring

Allt arbete på JOIN följer våra definierade kvalitetsnormer

och standardprocedurer i vårt eget kvalitetssystem. Dessa är utformade efter ISO 9001 och sunt förnuft.

I särskilda fall krävs att arbete sker enligt FDA och EU:s medicintekniska direktiv. För detta har vi ett dedicerat kvalitetssystem utformat tillsammans med expertis på området som följer ISO 13485. Här följer vår officiella deklaration av vår kvalitetspolicy:

Quality policy for medical devices:

JOIN Business & Technology AB, Medical Device Development Department, is committed to develop products that are safe, reliable and effective to use. The goal is to deliver products with unrivalled customer value and to assist our clients to achieve regulatory product approval in shortest time.

About our Quality system for medical devices:

Our Quality Assurance System complies with ISO 13485 and is defined in English, to ensure compatibility with international authorities. The system covers all operations in JOIN’s department for medical device development. We have not applied for ISO certification but are prepared to receive external

Vi blir fler!

Ett generationsskifte står för dörren och nya krafter är välkomna.