Utrustning & Instrument

JOIN levererar specialutvecklad utrustning och instrument för industri och forskning. Vi har ett långsiktigt åtagande att fördjupa oss och bli mästare inom området.

JOIN Utrustning & Instrument

Vår placering på Ideon Science Park betyder ett kontinuerligt stort utbyte mellan industri och forskning med många nya idéer och kreativa uppslag för helt nya principer. Många av våra levererade utrusningar är avsedda för mätning och analys, men vi gör också handfast materialhantering, fluidsystem för energihantering och kemiprocesser. Vi är vana att röra oss i gränslandet för vad som är möjligt.

Utveckling

Vi utnyttjar i första hand våra egna kompetenser inom projektledning, mekanik, elektronik, programmering, optik, multifysik, termodynamik och design för att på snabbt och effektivt sätt nå målen. Vi skriver dokumentation och CE märker själva våra system. I kritiska fall tar vi hjälp av olika institut för att fastställa EMC och säkerhet. Vi samarbetar gärna med våra kunders specialister och våra egna externa specialister på andra konsultbolag. Know who kan ibland var bättre än know how.

Tillverkning

Tillverkning och montering lägger vi ut på våra trogna underleverantörer som vi har lång och god erfarenhet av.
Vi deltar själva i all uppmontering och testning av utrustningar. Emellanåt kan vi montera och provköra en del smärre system i våra egna lokaler.

Service

Vi har olika modeller för service, garanti och support. Det viktiga är att det alltid finns hjälp att få och vanligtvis märker vi kritiska system med telefonnummer direkt till vår hotline för snabba lösning av inkörningsproblem och fel som kan uppstå. Några av våra underleverantörer är också uppknutna som våra serviceleverantörer.

Vi blir fler!

Ett generationsskifte står för dörren och nya krafter är välkomna.