Produktutveckling

Vi är specialister på produktutveckling, från idé via modeller och prototyper till serieproduktion.

JOIN Produktutveckling

JOIN erbjuder avancerade konsulttjänster för produktutveckling. Vi har en imponerande mängd kompetens inom huvudsakligen två områden: konstruktion och ledning.

Konstruktion

Konstruktion är ett stort begrepp på JOIN. JOIN har breda kompetenser inom generell fysik, mekanik, elektronik och datateknik. Vi har även specialister på termodynamik, multifysik och programmering.

Vi kan analysera allt från avancerade optiska instrument till mikrofluidsystem och mems strukturer och vi utvecklar och tillverkar löpande en mängd produkter, instrument och processer åt våra uppdragsgivare inom det forskningsnära verksamhetsfältet. En betydande del av JOINs arbete görs också åt den etablerade högteknologiska industrin.

Ledning

Under detta begrepp samlar vi projektledning, coaching av era ledare, technical due diligence, finansiering av riskkapital och råd och dåd ända upp till utvecklingsstrategiska frågor på styrelsenivå. Våra ledare är vana att ta stort ansvar och driva på för att snabbt nå uppsatta mål i stora och små utvecklingsprojekt på stora och små företag. Vi drar nytta av våra medarbetares långa erfarenhet från eget praktiskt utvecklingsarbete samt goda affärsförståelse och förhandlingsvana. Som kund så definierar du mandatet, du kan lita på att det kommer att användas.

Vi blir fler!

Ett generationsskifte står för dörren och nya krafter är välkomna.