Referenser

Allt arbete på JOIN följer våra definierade kvalitetsnormer

och standardprocedurer i vårt eget kvalitetssystem. Dessa är utformade efter ISO 9001 och sunt förnuft.

JOIN utför och medverkar i många små och stora utvecklingsuppdrag varje år. Ofta kan vi nämna uppdragsgivaren och arten av uppdrag. På grund av sekretessavtal och andra överenskommelser kan vi dock sällan beskriva det i mer detalj. Våra levererade specialutvecklade utrustningar och instrument är oftast helt sekretessbelagda av vår beställare från industri och forskning.

bland våra kunder kan nämnas:

Alfa Laval AB

Projektledning av utvecklingsprojekt

Baldwin Jimek AB

Design och konstruktion. Konceptframtagning och nyutveckling

Alfa Laval AB

Projektledning av utvecklingsprojekt

Alfa Laval AB

Projektledning av utvecklingsprojekt

Alfa Laval AB

Projektledning av utvecklingsprojekt

Alfa Laval AB

Projektledning av utvecklingsprojekt

Baldwin Jimek AB

Design och konstruktion. Konceptframtagning och nyutveckling

Alfa Laval AB

Projektledning av utvecklingsprojekt

Alfa Laval AB

Projektledning av utvecklingsprojekt

Alfa Laval AB

Projektledning av utvecklingsprojekt

Alfa Laval AB

Projektledning av utvecklingsprojekt

Baldwin Jimek AB

Design och konstruktion. Konceptframtagning och nyutveckling

Alfa Laval AB

Projektledning av utvecklingsprojekt

Alfa Laval AB

Projektledning av utvecklingsprojekt

Alfa Laval AB

Projektledning av utvecklingsprojekt

Alfa Laval AB

Projektledning av utvecklingsprojekt

Baldwin Jimek AB

Design och konstruktion. Konceptframtagning och nyutveckling

Alfa Laval AB

Projektledning av utvecklingsprojekt

Alfa Laval AB

Projektledning av utvecklingsprojekt

Alfa Laval AB

Projektledning av utvecklingsprojekt

Vi blir fler!

Ett generationsskifte står för dörren och nya krafter är välkomna.