Klocka med sensorer

Kognitiv beteendeterapi mha sensor på handleden

Digitaliseringen av hälsotjänster har öppnat dörren till innovativa sätt att hantera och övervaka mental hälsa. JOINs konsulter genomförde en förstudie för ett start-up bolag i Köpenhamn om ett klockarmbandsbaserat system för kognitiv beteendeterapi.

Denna lösning kombinerade en fysisk enhet på ett klockarmband, med en mobilapp. Användarna logga sin emotionella respons genom att trycka på enheten när de kände obehag eller stress.

Trots den tydliga potentialen i denna produktidé, kunde projektet inte fortsätta på grund av finansiella begränsningar.

Konsulter i detta projekt

Anders Holm

PhD, MSc Engineering Physics

Krister Uvnäs

BSc Product Development