Idégenerering

På JOIN har vi alltid, oavsett affärsområden eller kompetensinriktningar, ett grundläggande intresse för att finna de kreativaste tankarna.

Vi vet att lyfter vi så lyfter våra kunder också och det tjänar vi alla på. Genom åren har en del metoder och sätt att storma fram idéer mejslats ut som extra effektiva.

Enkel Brainstorm

Ni formulerar ett ämne tillsammans med vår mötesledare. Vi samlar till en brainstorm med några från er organisation och några utvalda från JOIN plus eventuell ytterligare extern idéspruta. Under några timmar stormar vi och får fram många nya tankar och idéer som vi efteråt kan hjälpa till att sammanställa och vidareutveckla till effektiva lösningar.

Rapid Innovation Event

Metodiken baseras på gemensamma informationssamlingar och ställningstagande, mind-tags, brainstorm med idéskiftes teknik, mindmapping och slutlig Gantt-planering av fortsatt handling. Allt sker i realtid skapat av deltagarna själva, under hög entusiasm.

Alla deltagare stimuleras och aktiveras parallellt. Alla synpunkter och idéer tas tillvara. Ingen riskerar att bli dominerande eller kontrollerande, men alla blir kreativa. Allt sker, under ledning av JOINs erfarna och kreativa ”innovations-piloter”, i en lugn och avskild miljö på någon av Skånes trevliga konferensgårdar nära ert företag. Vi löser svåra gamla problem, tar fram koncept för nya produkter, kikar in i framtiden och sätter den första kravspecen på plats.

24 timmar Brainstorm

Detta är vår mest utmanande brainstorm variant. Den lämnar ingen oberörd och påverkan garanteras lång tid efteråt. Man hinner komma in i både andra, tredje och fjärde andningen. Något konstigt händer med oss och patentombuden får fullt upp efteråt. Deltagarnas sammansättning är ungefär som för en enkel brainstorm, men de är utvalda med än större omsorg och ofta på ledningsnivå.

Vi genomför denna brainstorm i en lugn och avskild miljö på någon av Skånes trevliga konferensgårdar, där vi inleder och avslutar med lunch, dvs aktiviteten pågår från 12 till 12. Dock görs ett avbrott för vila och sömn under 8 timmar över natten. Vi löser svåra gamla problem, tar fram koncept för nya produkter, kikar in i framtiden och sätter den första kravspecen på plats.

TRIZ

Vi använder TRIZ som ett sätt att lösa knepiga problem i våra projekt. Vi ser alltid bättre resultat från en väl genomförd TRIZ-analys jämfört med andra, mer konventionella, tillvägagångssätt.

TRIZ är en uppsättning problemlösnings-/kreativitetsmetoder som har utvecklats på grund av omfattande forskning som täcker hundratusentals uppfinningar inom många olika områden.

En introduktion till TRIZ finns här: wikipedia.org/wiki/TRIZ En metod som är snabb och lätt att lära sig är tekniken ”9 fönster”.

Se: fallstudie-pizza-och-systemoperatören-för-undervisning TRIZ-effektdatabasen finns här: triz-effects-database ”40 principer” är en del av TRIZ som är ganska lätt att lära sig och tillämpa (men inte alltid lika kraftfull som de andra verktygen). Se 40 principer för TRIZ-metoden (JPG)

För avancerat TRIZ-arbete förlitar vi oss på ”ARIZ” som innehåller delmetoder som ”Konfliktdiagram” och ”Substance-Field”-analys. Dessa metoder tar dock lite tid att lära sig och bemästra.

TRIZ Workshop På begäran har en kurs på 2-4 timmar satts ihop. Kursöversikten gör att du kan skräddarsy för att bearbeta ett specifikt problem som gör det lämpligt för projektstart, eller inspiration, när lösningen känns avlägsen.

För mer information kontakta oss på triz@join.se
Du kan också ringa Erik Sparre eller Krister Uvnäs.

Vi blir fler!

Ett generationsskifte står för dörren och nya krafter är välkomna.