Krister Uvnäs

BSc Product Development

Krister bidrar med att på ett strukturerat och värdehöjande sätt arbeta med kreativitet.
Han får alltid något drömskt i blicken när man pratar om hans ljusblå Lotus Seven.

Intressanta uppdrag:
Att ta fram en bred bas av möjliga utvecklingsvägar på uppdrag av bland annat Haldex.

  • +46-709-66 33 11
  • krister.uvnas@join.se