Xaga

FORSVALL NÅLEN – Ökad säkerhet vid diagnostisering av prostatacancer genom att minska risken för blodförgiftning

”FORSVALL NÅLEN förväntas avsevärt öka säkerheten vid diagnos av prostatacancer och andra sjukdomar genom att minska risken för blodförgiftning efter en biopsi. De årliga uppskattade besparingarna till följd av minskade infektioner när våra nålar används överstiger 200 miljoner euro enbart inom akutkostnader för prostatacancerdiagnos.”
(http://www.xagasurgical.com/ 20230710)

JOIN har spelat en central roll i att möta en utmaning inom biopsitagning. Målet var att skapa en biopsinål som kraftigt minskar överföringen av bakterier till blodet och därmed minskar antalet fall av blodförgiftning i samband med biopsiprocedurer. JOIN har varit involverad i alla steg av processen, från idégenerering och konceptutveckling till framtagning av en färdig produkt för prototyp och klinisk prövning.

JOIN är även engagerade i att vidareutveckla produkten för att anpassa den till fler användningsområden. Genom att kontinuerligt förbättra och utöka produktens effektivitet ökar också användningsmöjligheterna och produktens potential inom medicinsk praxis.

Vi är tacksamma för detta samarbete, vilket har möjliggjort framtagningen av en innovativ produkt som kommer att göra skillnad för människors liv.

Läs mer om Xaga Surgical: http://www.xagasurgical.com/

Konsulter i detta projekt

Krister Uvnäs

BSc Product Development

Mats Edberg

BSc Product Development

Rickard Norenstam

MSc Mechanical Engineering