Henrik Hedlund

PhD Biophysics

Henrik är civilingenjör i teknisk fysik och doktor i biofysik, med studier kring växter som komplexa, termodynamiska system. Han har en bred bakgrund som innefattar energi- och miljöteknik, telekommunikation och nanoteknologi och har verkat i olika roller som ingenjör, projektledare, chef och VD. Tycker om att få idéer och människor att växa och har de sista fem åren varit engagerad i många projekt kring innovation och entreprenörskap, i roller som coach, mentor och entreprenör. Ser gärna på affärer, produkter och teknik från nya perspektiv.
Skånsk östgöte som gillar skog och hav.

Intressanta uppdrag:
Nanopartiklar för att förstärka och skydda materialytor, komplementär teknologi för positionering och spårning inomhus, estetisk bullerdämpning.

  • +46-702-176 539
  • henrik.hedlund@join.se