Mats Edberg

BSc Product Development

Mats är en praktiskt orienterad produktutvecklare med mångårig erfarenhet av produkt/teknikutveckling mestadels i tidiga faser.

Med en praktisk utbildning och läggning i bagaget har han jobbat mycket med experimentuppställningar, modeller av olika slag och även så långt som nollserier. Att använda rätt modell vid rätt tillfälle och veta varför, är en gjuten kunskap hos honom. Med egen prototypverkstad, styrda maskiner, 3-d skrivare mm kan han garantera att det som skall byggas blir byggt och fungerar.

  • +46-708-80 61 00
  • mats.edberg@join.se