Erik Sparre

MSc Computer Science

Eriks passion är kreativitet och riktigt smarta innovationer. Han har arbetat med forskningsnära produktutveckling i små och stora bolag sedan 1984. Favoritprojekt är de där han tillsammans med Krister Uvnäs driver konceptutveckling med innovationsmetodiken TRIZ.

Erik har erfarenhet av ingenjörsarbete, projektledning och chefsbefattningar.

Med bakgrund inom elsystem, styrsystem, programmering samt användargränssnitt tar han också ofta ansvar för att automatisera kundernas produkter, test- och mätsystem.

Intressanta uppdrag:
Gasanalys av utandningsluft för medicinsk diagnos samt återcirkulerande duschar.

  • +46-729-920 920
  • erik.sparre@join.se