Anders Holm

PhD, MSc Engineering Physics

En del av Anders styrka finns i gränslandet mellan rå teknik, sälj (dvs förstå vem köparen är), prototypande och projektledning. Nuförtiden har Anders stor tilltro till att det finns affärer och produkter runt, och i kombinationen av:

  • superdatorn i din ficka
  • sensorer och andra fysiska ting i din omvärld
  • Bluetooth Low Energy och andra trådlösa tekniker
  • ”Molnet”

Intressanta uppdrag:
Har utvecklat, producerat och sålt hårdvara för bildbehandling i realtid med produkter som förbättrar sikt. Bygger på observation av att en viss algoritm har en mycket stor påverkan på det man kalla sikt eller observerbarhet.

  • +46-705-85 11 73
  • anders.holm@join.se