Ny vingdesign inom vindkraftsteknik

Ny vingdesign inom vindkraftsteknik

Winfoor, ett företag inom vindkraftssektorn, tog sig an utmaningen att omdefiniera designen av vindkraftverkens vingar. Bakgrunden till detta initiativ var den ökande materialåtgången som trenden mot större vindkraftverk för med sig.

För att sätta detta i perspektiv: Ett modernt vindkraftverks blad idag är ungefär 60 meter långt, vilket ger en total diameter på 120 meter. Bara ett av dessa blad kan väga in på 20 ton, vilket innebär en ansenlig mängd glasfiber.

Om man fördubblar bladets längd, ökar vikten faktiskt med åtta gånger. Detta framhäver behovet av innovation i designen för att bemöta de växande materialkraven.

Winfoor introducerade en ny idé: att integrera tre vingar i ett enda blad. Prototypen som JOIN tog fram var en modell med en diameter på 22 meter, men planen var att senare skala upp designen till ett svindlande 100 meter.

För att testa denna innovation valdes en testanläggning i Danmark där ett nytt vindkraftverk byggdes med den nya designen. Men som med många banbrytande idéer stötte detta projekt på hinder. Finansiering var en begränsande faktor, och ett annat problem uppstod: den nya designen skapade ett visslande ljud på grund av stagens design.

Trots dessa utmaningar demonstrerade Winfoors försök den ständiga strävan efter innovation inom grön energi och belyser potentialen och utmaningarna med att skapa nästa generations vindkraftverk.

Konsulter i detta projekt

Rickard Norenstam

MSc Mechanical Engineering