Lument

Utveckling av medicinsk automatiserad apparat för bättre röntgenbilder

Lument har antagit utmaningen att utveckla ett kontrastmedel som ger en unik kontrast vid datortomografi, mycket detaljerade bilder genom röntgen, samtidigt som det är skonsamt mot patienten.
JOIN har drivit utvecklingen av en medicinsk mixer för blandningen av kontrastvätskan. Denna innovativa lösning har utvecklat processen för röntgenundersökningar av magen för att förbättra bildernas tydlighet och kvalitet.
En av de viktigaste aspekterna av denna medicinska apparat är automatiseringen av blandningsprocessen. Tidigare vispade man pulvret manuellt tillsammans med vatten för hand. Med vår lösning kan kontrastvätskan blandas på ett standardiserat sätt varje gång, vilket säkerställer att resultatet blir konsekvent och överensstämmer med gällande maskindirektiv.
Projektet inleddes med utvecklingen av en prototyp som JOIN levererade. Utifrån den är vi nu i full gång med byggandet av en miniserie bestående av upp emot 10 prototyper. Dessa prototyper kommer att genomgå en klinisk prövning, på samma sätt som den första prototypen, för att säkerställa deras prestanda och effektivitet.

JOIN’s CAD-resurser har spelat en central roll genom leverans av tekniska ritningar för konstruktion, design, arkitektur och dokumentation som varit grunden till patent.
Designmässigt låg fokuset på att utveckla en maskin som var intuitiv att använda men det skulle samtidigt tydligt signalera att det var en medicinsk produkt. Dessutom var det viktigt att designen var praktisk för sjukvårdspersonal i sin arbetsmiljö: lätt att använda, enkel att rengöra, och effektiv i sin funktion. Denna noggranna balansgång mellan form och funktion ställde krav på både teknisk innovation och designkreativitet. Vi har för denna produkt ansvarat för att designa de exteriöra plastdetaljerna såsom de yttre kåporna men också interiöra detaljerna, så som innankromet.

Ur regelverkshänsyn vägledde JOIN kunden mot adekvata regulatoriska rådgivare. Kunden har investerat betydande tid och finansiella resurser för att säkerställa högkvalitativa resultat, och vi har arbetat för att säkerställa att produkten är tillverkningsvänlig. Vi har identifierat och etablerat relationer med internationella leverantörer för produktionsändamål.
JOIN har dessutom tagit fram och hanterat testprotokoll för tillverkningsprocesser. Vi har tillverkat monteringsdokument, vilket innefattar ritningar och anvisningar, specifikt avsedda för Medtech-enheter. JOIN’s engagemang har även innefattat både marknadsföringsmaterial och animeringar för att presentera produkten på rätt sätt.
Vi ser fram emot de kommande kliniska studieresultaten för prototypserien och arbetar ivrigt för att dessa framsteg ska leda till en fullskalig produktion.

Läs mer om Lument: https://lumentab.com/concept

Konsulter i detta projekt

Bo-Göran Evaldsson

MSc Mechanical Engineering

Eskil Reimhagen

MSc Mechanical Engineering

Hans E. Bengtsson

MSc Mechanical Engineering

Mats Edberg

BSc Product Development

Therese Eklund

Industridesigner samt Universitetsadjunkt på Designvetenskaper LTH